ماگنوس کارلسن، قوی ترین مغز جهان چه می‌گوید

ماگنوس کارلسن، قوی ترین مغز جهان چه می‌گوید

اغلب اوقات چهار یا پنج حرکت. اگر بیشتر پیش‌بینی کنی، هم احتمالش ضعیف‌تر می‌شود و هم وقت‌گیرتر است. همچنین احتمال اشتباه نیز بیشتر می‌شود. البته اگر حریف آسان باشد، تا جایی که بخواهم پیش‌بینی می‌کنم!

اتوبیوگرافی

علم و فناوری

سئو و بهینه سازی سایت

Contacts:
Posted by: on