فرشته کریمی، بهترین بازیکن فوتسال آسیا

فرشته کریمی، بهترین بازیکن فوتسال آسیا

شاید پستی که سردار آزمون در اینستاگرامش درباره بهترین فوتسالیست آسیا گذاشته، بهترین توصیف درباره اش باشد: «مسی ایرانی».
بیوگرافی بازیگران

Contacts:
Posted by: on