محمدرضا زائری: رفتار ما داعشی است!

محمدرضا زائری: رفتار ما داعشی است!

گفت‌و‌گوی ما را با دكتر محمدرضا زائری درباره زندگی ، علایق‌، پسندها‌، دل‌مشغولی‌ها و نگرانی‌هایش بخوانید.

اخبار دنیای تکنولوژی

علم و فناوری

بک لینک

Contacts:
Posted by: on