مشکلات پوستی که برای زنان باردار پیش می آید

مشکلات پوستی که برای زنان باردار پیش می آید

در دوران حاملگی به دلیل افزایش حجم بدن پوست دچار ترک می شود و راهی برای پیشگیری از ترک خوردن پوست وجود ندارد زیرا به ژنتیک فرد بستگی دارد.بهترین روش برای پیشگیری از مشکلات پوستی و ترک، جلوگیری از افزایش بیش از حد وزن بدن در دوران بارداری است.   دکتر تهرانچی ، متخصص پوست […]
دختر

Contacts:
Posted by: on