مرد 62 ساله برای زنده ماندن مجبور شد مورچه بخورد!

مرد 62 ساله برای زنده ماندن مجبور شد مورچه بخورد!

خوردن مورچه برای زنده ماندن در بیابان | مورچه ها طعم خوبی داشتند! پدربزرگی که 6 روز در بیابانی در استرالیا گم شده بود با خوردن مورچه زنده ماند، او گفت که فکر می کرد در وسط بیابان می میرد. رگ فوگردی 62 ساله به همراه برادرش به شکار رفته بود،‌ آنها به شتری تیراندازی […]
تصویر زن

Contacts:
Posted by: on