عکس دستفروشی که بسیار شبیه به ابی خواننده است!

عکس دستفروشی که بسیار شبیه به ابی خواننده است!

عکسی از یک مرد که بسیار به ابراهیم حامدی ( ابی ) در فضای مجازی منتشر شده است که بسیار جالب است. تصویر خیارشور فروشی که شباهتی به یکی از خواننده های لس آنجلسی دارد در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.   در این تصویر که مشخص نیست در کدام شهر […]
تصویر دختر

Contacts:
Posted by: on