برانکو: روی حرف همسرم حرف نمی زنم!

برانکو: روی حرف همسرم حرف نمی زنم!

بدون مقدمه می رویم سراغ برانکو ایوانکوویچ؛ مربی که حدود 14 سال است که در مقاطع مختلف در ایران به سر برده است و حتی با تیم ایران در جام جهانی 2006 آلمان هم شرکت کرده است، بهانه ما برای این گفتگو، حضور او در کنسرت ناظری ها بود.
برنامه گفتگو

Contacts:
Posted by: on