نسخه تحت وب تلگرام فیلتر شده؟

نسخه تحت وب تلگرام فیلتر شده؟

وب تلگرام فیلتر شد؟, https://web.telegram.org, فیلترشکن وب تلگرام را باز می کند؟, نسخه تخت وب مسنجر تلگرام از دسترس خارج شد, تلگرام هم فیلتر شد

اسکای نیوز

عرفان دینی

Contacts:
Posted by: on