یک هفته هفت چهره؛ از سحر دولتشاهی تا علی ضیا

یک هفته هفت چهره؛ از سحر دولتشاهی تا علی ضیا

دربی تمام شد، اما حواشی اش ادامه دارد؛ فیلمی که از خوشحالی علی ضیا در یک جمع خصوصی منتشر شد، در نهایت منجر به ممنوع الکاری مجری جوان صدا وسیما شد.
سایت گفتگو

Contacts:
Posted by: on