همه سلفی‌های رییس جمهور فرانسه

همه سلفی‌های رییس جمهور فرانسه

فرانسوا اولاند، پس از نیکلاس سارکوزی، رییس جمهور جنجالی فرانسه به قدرت رسید و امروزه رهبر کاخ الیزه محسوب می‌شود. آقای رییس جمهور را از قاب سلفی در این گفتار دنبال کنید.
بوستان گفتگو

Contacts:
Posted by: on