ستاره های تحصیلکرده هالیوود

ستاره های تحصیلکرده هالیوود

شاید فکر کنید تنها چیزی که برای ستاره های هالیوود مهم است، ظاهر و زیبایی شان است اما بسیاری از آنها در دانشگاههای طراز اول جهان تحصیل کرده و موفق به کسب مدارک عالی شده اند.

روزنامه قانون

Contacts:
Posted by: on