ماجرای تجاوز به سه خواهر و باردار شدنشان توسط یک داعشی

ماجرای تجاوز به سه خواهر و باردار شدنشان توسط یک داعشی

داستان تجاوز به سولاف دختر 15 ساله همراه با دو خواهر 10 و 11 ساله اش که با زور به یک داعشی سپرده شده بودند و هر سه این خواهران از این داعشی کثیف باردار شدند و به همین دلیل بارها دست به خودکشی زدند …. «سولاف» تصور می‌کند فاجعه‌ای که برایش رخ داده یک […]
تصویر زمینه

Contacts:
Posted by: on