پل نیومن؛ معروف ترین بازیگر چشم آبی سینما

پل نیومن؛ معروف ترین بازیگر چشم آبی سینما

پل نیومن، اسطوره بازیگری هالیوود را معروف ترین بازیگر چشم آبی طول تاریخ سینما لقب داده اند. بازیگری که با مارلون براندو افسانه ای قیاسش می کنند .

فانتزی

استخدام ایران

Contacts:
Posted by: on