بهنوش بختیاری: تتلو امپراطور اینستاگرام نیست!

بهنوش بختیاری: تتلو امپراطور اینستاگرام نیست!

با بهنوش بختیاری درباره مسیری که طی کرده و حواشی مختلفی که از سر گذرانده مفصل و شفاف حرف زدیم و او هم سعی کرد همه چیز را از نگاه خودش صریح و شفاف توضیح بدهد.
عکس دختر

Contacts:
Posted by: on