به شهرام جزایری احترام بگذارید!

به شهرام جزایری احترام بگذارید!

شهرام جزایری که افزون بر یکسال است از زندان آزاد شده می‌گوید تنها مدیری در سراسر دنیاست که از بالاترین مرجع قضایی کشورش یعنی دیوان عالی کشور، حکم خوش حسابی گرفته اما این روزها مفلس فی امان‌الله است و مقدار محدودی درآمد دارد.
زندگینامه شهید

Contacts:
Posted by: on