سید مجید بنی فاطمه چگونه مداح شد؟

سید مجید بنی فاطمه چگونه مداح شد؟

پیش از محرم و در روزهایی که هنوز مشغله کمتری داشت سراغش رفتیم. با او درباره حواشی مداحی و زندگی شخصی مداحان صحبت کردیم و کمی حرف هایی زدیم که معمولا در تریبون های رسمی گفته نمی شود.
عکس خفن

Contacts:
Posted by: on