معمر قذافی، سرهنگ دیوانه بادیه نشین

معمر قذافی، سرهنگ دیوانه بادیه نشین

معمر محمد عبدالسلام أبو منیار القذافی در سال ۱۹۴۲ در شطیب الکرعیه در وادی جارف در استان سرت، تریپولی تانیا به دنیا آمد.
زندگینامه شهید

Contacts:
Posted by: on