محسن بنگر: دریا و دنیز زندگی من هستند

محسن بنگر: دریا و دنیز زندگی من هستند

محسن بنگر، مدافع متعصب پرسپولیس برخلاف داخل زمین كه محكم و جنگنده بازی می‌كند و هر مهاجمی را به ترس وادار می‌كند، در خانه و در میان اهالی خانواده نمونه یك مرد مهربان و خانواده‌دوست است.
بیوگرافی اندیشمندان

Contacts:
Posted by: on