ستارگان دهه 70 سینمای جهان، از دیروز تا امروز

ستارگان دهه 70 سینمای جهان، از دیروز تا امروز

دهه هفتاد میلادی دوران درخشانی در هالیوود بود. در آن دوران بهترین فیلم ها ساخته شد و ما از طریق آنها به استعداد و مهارت های بازیگران بسیاری پی بردیم. در اینجا تصاویری از گذشته و حال برخی از ستاره های سینمای دهه 70 را برایتان آورده ایم.
عکس ایرانی

Contacts:
Posted by: on