آنا نعمتی؛ چگونه از خط قرمزها گذشت؟

آنا نعمتی؛ چگونه از خط قرمزها گذشت؟

هنوز هم بعد از این همه سال خاطره بازی «آنا نعمتی» در سریال «مسافر» در ذهن علاقه‌مندان مانده و اگرچه سال‌ها از آن حضور دیدنی می‌گذرد و او كارهای بسیاری را بازی كرده اما هنوز هم با آن نقش شناخته می‌شود.
زندگی نامه

Contacts:
Posted by: on