تصاویر اینستاگرامی مراسم اسکار 2016

تصاویر اینستاگرامی مراسم اسکار 2016

جوایز آکادمی (Academy Awards) یا اسکار (Oscars)، مراسم اعطای جوایز سالانه آمریکاست که توسط آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک به بهترین آثار صنعت سینما جهان اهدا می‌شود.

اسکای نیوز

خبرگذاری اصفحان

Contacts:
Posted by: on