بازخوانی یک مصاحبه جالب با ناصر حجازی

بازخوانی یک مصاحبه جالب با ناصر حجازی

ناصر حجازی مصاحبه زیاد دارد، اما شاید مفصل ترین مصاحبه اش، همانی باشد که با ویژه نامه هفته نامه «آوای ساوه» داشت.در آن از تولد ناصرخان تا ماجراهای روز درباره همه چیز صحبت شده بود.

اتوبیوگرافی

سایت استخدامی

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on