مرد هوس باز همسر جوانش را برای ازدواج با خواهرزنش کشت

مرد هوس باز همسر جوانش را برای ازدواج با خواهرزنش کشت

اخبار حوادث : مرد جوان افغان با همدستی خواهر زنش، زن جوان 18 ساله اش را به قتل رساند و با همکاری خواهر همسرش پس از صحنه سازی با پلیس تماس گرفتند. این مرد افغان پس از تماس با پلیس کرمان گفت که همسر 18 ساله اش به نام ملکه خودکشی کرده است.   کارآگاهان […]
تصویر زن

Contacts:
Posted by: on